ASEAN's LEADING INDUSTRIAL MACHINERY AND SUBCONTRACTING EXHIBITION

EN TH
Smart | Machinery Factory Manufacturer

ขับเคลื่อนธุรกิจและอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ

  • จัดแสดงเครื่องจักรกลโลหะการชั้นนำ ยกระดับการผลิตสู่อุตสาหกรรมการผลิต อาทิ ยานยนต์สมัยใหม่ อากาศยานและศูนย์ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ
  • เวทีรวมผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมคุณภาพ
  • “iAR” 'งานแสดงเทคโนโลยีชั้นนำด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เพื่อสายการผลิต
  • พร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจในงานซับคอน ไทยแลนด์ งานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและกิจกรรมจับคู่ธุรกิจชั้นนำ
  • การประชุมและสัมมนา ความรู้ด้านอุตสาหกรรม อินเตอร์แมค ฟอรั่ม ครั้งที่ 4 “SMEs Transformation to Smart Manufacturers” | สัมมนาอุตสาหกรรมยานยนต์ | อุตสาหกรรมการผลิต | อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ | อุตสาหกรรมสนับสนุนอากาศยาน | เพิ่มขีดความสามารถ SMEs
  • โซนจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยี อุตสาหกรรมสนับสนุนอากาศยานและศูนย์ซ่อมบำรุง

Digital Showroom

เปิดตัวครั้งแรกกับแพลตฟอร์ม Online Digital Showroom ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ซื้อเชื่อมโยงกับผู้แสดงสินค้าโดยเฉพาะในช่วงสถาณการณ์ปัจจุบัน ผู้เข้าชมสามารถค้นหาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีล่าสุดได้ในคลิ๊กเดียว!

Virtual Exhibition

INTERMACH proudly presents "INTERMACH Virtual Exhibition", an exclusive online exhibition plus digital showroom service, for you to find your perfect suppliers suited to your industry and business needs.

The platform is the online exhibition plus digital showroom of INTERMACH, will take place on 23-26 September 2020, along with the physical exhibition at BITEC, Bangkok. This dynamic virtual event allows you to interact virtually with over hundred quality exhibitors and suppliers.

Come to experience "INTERMACH Virtual Exhibition" today. - Click Here for Free Register!

เพื่อความมั่นใจในมาตรการการจัดงานและการดำเนินการด้านสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมงาน "INTERMACH & MTA Asia 2020"

ผู้จัดงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงได้มีการเตรียมมาตรการและขั้นตอนการคัดกรอง อีกทั้งแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

การตรวจคัดกรอง

ขั้นตอนที่ 1: การตรวจวัดอุณหภูมิ: ผู้เข้าร่วมร่วมงานที่มีอุณหภูมิ สูงกว่า 37.5 °C ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้

ขั้นตอนที่ 2: ผู้เข้าร่วมงานต้องสแกน "ไทยชนะ" เพื่อลงทะเบียน เข้า-ออกสถานที่จัดงาน

การป้องกันและควบคุม

หน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า
ผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและผู้เข้าฟังสัมมนาต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา

เจลแอลกอฮอลล์
ผู้จัดงานมีการให้บริการเจลแอลกอฮอล์ในพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด

การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
ผู้เข้าร่วมงานควรรักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร

สุขอนามัยของสถานที่จัดงาน

ความสะอาดของสถานที่จัดงาน
ทำความสะอาดทุกพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงห้องน้ำอย่างน้อยทุก 1 ชั่วโมง

การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
กำหนดระยะห่างโดยทำเครื่องหมายทุก 1 เมตร บริเวณ ศูนย์อาหาร พื้นที่พักผ่อน จุดลงทะเบียน ฯลฯ

หน้าจอแบบสัมผัส
หลีกเลี่ยงเทคโนโลยีหน้าจอแบบสัมผัสในที่สาธารณะเช่น คีออส หน้าจอแบบอินเทอร์แอคทีฟ และอื่นๆ

บัตรจอดรถ
ทำความสะอาดบัตรจอดรถก่อนและหลังการให้บริการ

ผู้ประกอบการชั้นนำในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล มั่นใจในมาตรการการจัดงานและการดำเนินการด้านสุขอนามัย พร้อมยืนยันเข้าร่วม งานอินเตอร์แมค งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วน

INDUSTRY'S VOICES

คุณ บุญเลิศ ชดช้อย
นายกสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย (TDIA) และ ประธานบริษัท ซี.ซี. ออโตพาร์ท จำกัด

งานแสดงสินค้าอินเตอร์แมคปีนี้ ถือเป็นการจัดงานแสดงสินค้าปีที่ 37 เป็นงานที่นำเสนอเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนาน เป็นงานที่เป็นศูนย์กลางการนําเสนอเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตครบวงจร เพื่อยกระดับความสําเร็จให้กับอุตสาหกรรมไทยและอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ได้จัดกิจกรรมภายในงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ โดยได้จัดทำโครงการรวมกลุ่มคลัสเตอร์แม่พิมพ์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยให้มีความเข้มแข็ง ทั้งด้านการผลิตแม่พิมพ์ การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยในงานปีนี้สมาคมฯ คาดหวังว่าจะเป็นการเริ่มต้นของอุตสาหกรรมอีกครั้งหลังจากที่ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และทางสมาคมฯ มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในมาตรการดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อยด้านต่างๆ ของทางผู้จัดงาน

คุณ ซ่อนกลิ่น พลอยมี
ผู้อำนวยการกองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

แม้ยังมีความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกที่ทำให้การทำธุรกิจ การผลิต การบริการ ของทุกภาคส่วนรวมถึงของภาครัฐต้องหยุดหรือชะลอตัวอย่างมาก  แต่บีโอไอยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมมุ่งสู่เป้าหมายสนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดการเชื่อมโยงจัดซื้อจัดหาชิ้นส่วนระหว่างผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยกับผู้ซื้อ   ทั้งในและต่างประเทศที่กำลังมองหาชิ้นส่วนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยกิจกรรมเชื่อมโยงออนไลน์ “BUILD’s E-Linkage” ซึ่งจะมีกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching)  การสร้างตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วนออนไลน์ (online Market Place)  การเสริมความรู้ด้านต่างๆ ไปพร้อมกันด้วยการสัมมนาออนไลน์   รวมถึงการจัดงานแสดงสินค้ารับช่วงการผลิต SUBCON Thailand ที่จะมาเป็นไฮไลท์ในการเชื่อมโยงผู้ซื้อและผู้ขายของปีนี้ ด้วยการนำเอากิจกรรมออนไลน์มาเสริมการจัดงานให้มีการผสมผสานงานแบบเดิมและออนไลน์เพื่อตอบโจทย์ผู้ซื้อรายสำคัญให้ได้หลากหลายมิติมากขึ้น   โดยเฉพาะผู้ซื้อจากต่างประเทศ ที่วางแผนจะเข้ามาเยี่ยมชมงานและจัดซื้อชิ้นส่วนในประเทศไทย  แต่ไม่สามารถเข้ามาได้เพราะติดปัญหาโควิด-19 ซึ่งเราคาดหวังว่า งานนี้จะสร้างแนวโน้มการเชื่อมโยงธุรกิจการลงทุนที่เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำของงาน SUBCON Thailand อีกปีหนึ่ง

คุณ เจริญพฤกษ์ สุธางค์กรกุล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี. เอ็น. ซี. ฟาร์อีสท์ แมชีนเนอรี่ จำกัด

บริษัท ซี. เอ็น. ซี. ฟาร์อีสท์ แมชีนเนอรี่ มั่นใจร่วมงาน INTERMACH 2020 พร้อมนำเครื่อง PENTA LASER SWING II 420 มาจัดแสดงภายในงาน เรายังมีลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม ที่มีกำลังซื้อ โดยได้รับการสั่งซื้อเครื่องตัดเลเซอร์ 15,000 วัตต์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนและกำลังติดตั้งอยู่ เราพร้อมนำเสนอเทคโนโลยีมให้ผู้เข้าชมงานได้มาเลือกชมเลือกซื้อในราคาสุดพิเศษไม่ผิดหวังแน่นอน

คุณ สมหวัง บุญรักษ์เจริญ
ผู้อำนวยการ สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)

ด้วยบทบาทหลักของทางสถาบันไทย-เยอรมันนั้น คือ เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบ้านเราผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก วันนี้เป็นเวลาที่ทุกคนคาดหวังจะกลับเข้ำมาสู่การทำงาน ผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมต้องปรับตัวการทำงานแบบนิวนอร์มอล และต้องเตรียมความพร้อมในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เข้ำมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทางสถาบันฯพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านกิจกรรมในทำงาน

คุณ สมพล ธนาดำรงศักดิ์
นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

เวทีงานอินเตอร์แมค เป็นโอกาสที่ดีในการที่ผู้ประกอบการจะเริ่มกลับเข้าสู่กิจกรรมทางอุตสาหกรรมหลังจากที่ประเทศของเราประสบกับภาวะชลอตัวทางเศรษฐกิจมาเป็นเวลาหลายเดือนจากวิกฤตโควิด ซึ่งจากมาตรการการจัดการที่ดีของผู้จัดงานอินเตอร์แมค ทางสมาคมจึงเดินหน้าในการจัดกิจกรรมการให้ความรู้ผ่านการสัมมนาอีกครั้งโดยมีความตั้งใจที่จะร่วมเป็นหนึ่งกำลังในการผลักดันภาครวมอุตสาหกรรมการผลิตในครั้งนี้

สำหรับผู้ร่วมแสดงงาน

สำหรับผู้ชมงาน

การประชุมและสัมมนา

วิดีโอ