รายละเอียดผู้แสดงสินค้าและผู้เข้าชมงาน

รายละเอียดผู้แสดงสินค้า

 • ระบบการพิมพ์ 3มิติ
 • อุปกรณ์เสริมและผลิตภัณฑ์เสริมต่างๆ
 • เครื่องอัดอากาศ
 • กระบวนการ Composite / การใช้เครื่องจักร Composite
 • การผลิตตามสัญญา
 • ระบบควบคุมและเครื่องมือ
 • สารหล่อลื่นและสารหล่อลื่น
 • อิเล็กทรอนิคส์เซนเซอร์และ เครื่องมือช่วยในการวินิจฉัย
 • ระบบโรงงานอัตโนมัติและหุ่นยนต์
 • เทคโนโลยีสลักภัณฑ์และสลักภัณฑ์
 • เครื่องมือ เครื่องมือที่ใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
 • อุปกรณ์และระบบไฮดรอลิก / นิวเมติกส์
 • อุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับภาคอุตสาหกรรม
 • การเคลือบอุตสาหกรรม
 • เครื่องมือสำหรับงานอุตสาหกรรมและระบบควบคุมทางด้านวิศวกรรม
 • หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
 • อุปกรณ์และระบบลอจิสติก
 • เครื่องมือสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์เสริม
 • เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับงานโลหะ
 • ระบบอุปกรณ์เคลื่อนย้ายและจัดเก็บวัสดุ
 • ระบบการวัดและมาตรวิทยา
 • เครื่องจักรและอุปกรณ์เสริมสำหรับการผลิตแม่พิมพ์และเบ้าเท
 • การเตรียมพื้นผิว / พ่นสี
 • เครื่องขัด
 • ระบบส่งพลัง
 • เครื่องพับ / ดัด สำหรับงานโลหะแผ่น
 • เครื่องตัดโลหะแผ่น และ เครื่อง Water Jet
 • เครื่องจักรผลิตโลหะแผ่นและอุปกรณ์เสริม
 • วัสดุและอุปกรณ์สำหรับงานโลหะแผ่น
 • เครื่องตัดเลเซอร์สำหรับงานโลหะแผ่น
 • เครื่องบากมุม / เซาะร่อง งานโลหะแผ่น
 • เคื่องตัดปั๊ม / ตัดพับงานโลหะแผ่น
 • เครื่องม้วน-ขึ้นรูปงานโลหะแผ่น
 • เครื่องตัดผิว / ลบคม งานโลหะแผ่น
 • เครื่องมือและเครื่องมือตัดต่างๆ
 • เครื่องมือเชื่อมและอุปกรณ์เสริม

รายละเอียดผู้เข้าชมงาน

 • นักวิชาการ / ผู้จัดจำหน่าย / ผู้ค้า
 • ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ
 • ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ
 • ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์
 • ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
 • ธุรกิจก่อสร้างและปลูกสร้าง
 • เคมีภัณฑ์และเภสัชภัณฑ์
 • วิศวกรรมเคมีและการแปรรูปเคมี
 • การก่อสร้าง / ฮาร์ดแวร์และการผลิต
 • บริการออกแบบและให้คำปรึกษา
 • การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
 • อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ เซมิคอนดักเตอร์
 • วิศวกรรมศาสตร์และการก่อสร้าง
 • การผลิตเครื่องจักร
 • การผลิตส่วนประกอบและผลิตภัณฑ์โลหะ
 • บรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
 • งานโครงสร้างโลหะ
 • การผลิตอุปกรณ์ที่มีความเที่ยงตรงสูง
 • งานหรือบริการด้านโยธาธิการ
 • ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก
 • การผลิตโลหะแผ่น
 • ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์โลหะ
 • ผู้ผลิตและแปรรูปโลหะแผ่น
 • การจัดเก็บและเคลื่อนย้ายวัสดุ
 • การผลิตเครื่องมือ เบ้าเทและแม่พิมพ์
 • สมาคมการค้า / หน่วยงานรัฐ