ซับคอน ไทยแลนด์

จัดร่วมกับ

งานซับคอน ไทยแลนด์ เป็นงานเดียวที่ร่วมจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย

งานนี้นำเสนอโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม และสร้างโอกาสแก่ผู้ร่วมแสดงสินค้าของงาน ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรม รวมถึงผู้ผลิตรายใหญ่จาก เทียร์ 1 และเทียร์ 2 ในงานปีนี้คาดว่าจะมีผู้ซื้อชิ้นส่วนจากอุตสาหกรรมต่างๆ มาชุมนุมกัน เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า, เครื่องจักร, อิเล็กทรอนิคส์และอุตสาหกรรมในอนาคต รวมถึงอุตสาหกรรมการบิน อุปกรณ์ทางการแพทย์ หุ่นยนต์อัตโนมัติ และระบบดิจิทัล

งานซับคอน ไทยแลนด์ ยังเป็นงานสนับสนุนให้งานอินเตอร์แมคและเอ็มทีเอ เอเซีย ในการพาผู้ซื้อจากอุตสาหกรรมสนับสนุนที่ต้องการยกระดับการผลิตเพื่ออุตสาหกรรมอนาคต มามองหาเทคโนโลยีล่าสุดนี้จากผู้ออกงานอินเตอร์แมคและเอ็มทีเอ เอเซียอีกด้วย

ซับคอน ไทยแลนด์ เว็บไซต์

SHEET METAL ASIA

SHEET METAL ASIA is the Thailand's Largest International Sheet Metal Fabrication & Machinery event. The show brings together comprehensive technologies such as fiber laser machinery, CO2 lasers, press brakes, punching machines, water jet technology and others from over 300 major brands from 25 countries. The advanced technologies in sheet metal fabrication will cover industries such as Automotive, Electronics, Electric equipment, Construction, Interior & Furniture, Medical Devices and Agriculture.

The show has proved to be the ideal platform to launch new technologies and innovations in Sheet Metal fabrication to target buyers from all over ASEAN.

In the past, leading brands have successfully launched some of their technologies for the first time in Asia at the show. SHEET METAL ASIA is the event that offers the best and largest collection of fiber-laser cutting machinery in Thailand.

Each year billions of Baht in business transactions take place during and after the show. All provide excellent return for exhibitors' investments. You absolutely can't afford to miss exhibiting at this unique event!