เหตุผลที่ต้องมาชมงาน

อินเตอร์แมคและเอ็มทีเอ เอเซีย งานแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรมชั้นนำในอาเซียน เราอำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในการเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ โดยงานในปีนี้จะมีเครื่องจักรล้ำสมัย หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต การบินและอวกาศ แม่พิมพ์และโลหะ เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญสำหรับผู้ประกอบการ ที่ทำให้มีโอกาสยกระดับธุรกิจผ่านการใช้เทคโนโลยีล่าสุดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เหตุผลที่ต้องมาชมงาน อินเตอร์แมคและเอ็มทีเอ เอเซีย