การป้องกันการฉ้อโกง

บริษัทอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยและลดความเสี่ยงให้กับลูกค้าของเราจากการฉ้อโกง

ทางบริษัทจึงแจ้งให้ลูกค้าพึงระวังในสิ่งต่อไปนี้:

  • ท่านควรโอนเงินไปยังรายละเอียดบัญชีธนาคารที่ระบุในใบแจ้งหนี้ของ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ เท่านั้น
  • หากรายละเอียดบัญชีธนาคารที่ระบุในใบแจ้งหนี้ของทางบริษัทแตกต่างจากรายละเอียดที่มีอยู่ในระบบของท่าน โปรดตรวจสอบกับพนักงานบัญชีของอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์เพื่อความถูกต้อง
  • ทางบริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จะไม่ติดต่อลูกค้าโดยตรง เพื่อขอให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายละเอียดที่พิมพ์ไว้ในใบแจ้งหนี้
  • อีเมลที่ส่งมาจากที่อยู่ [@ informa.com] หรือนอกเหนือจากนี้ ให้พึงระวังว่าอาจถูกหลอกลวงได้
  • หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องของอีเมลที่ได้รับ ทางบริษัทแนะนำให้ท่านเริ่มเขียนอีเมลใหม่ให้กับผู้ติดต่อปกติของท่าน และใช้ที่อยู่อีเมลจากสมุดบัญชีที่ท่านบันทึกไว้
หากท่านพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาติดต่อกลับมาทางบริษัทในทันที