อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ผู้ประกอบธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและกิจกรรมสำหรับเจรจาธุรกิจ ระดับนานาชาติ และเป็นผู้จัดงาน INTERMACH & MTA Asia เล็งเห็นถึงความสำคัญกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 จึงได้มีการเตรียมมาตรการคัดกรองและขั้นตอนการปฏิบัติตัวเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

แนวทางปฏิบัตินี้ไม่เพียงเพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้เข้าร่วมงานเท่านั้น แต่เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะได้รับความปลอดภัยจากการดูแลสุขลักษณะอย่างเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ และมั่นใจได้ว่าเราจะปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเป็นทางการของรัฐบาล รวมถึงข้อบังคับเฉพาะสถานที่หรือบริเวณต่างๆ นอกจากนี้เราจะปฏิบัติตามขั้นตอนและให้ความสำคัญตามมาตรฐานของ Informa AllSecure

ขั้นตอนก่อนเข้าร่วมงาน

การตรวจคัดกรอง

ขั้นตอนที่ 1: การตรวจวัดอุณหภูมิ: ผู้เข้าร่วมงานที่มีอุณหภูมิ สูงกว่า 37.5 °C ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้

ขั้นตอนที่ 2: ผู้เข้าร่วมงานต้องสแกน "ไทยชนะ" เพื่อลงทะเบียน เข้า-ออกสถานที่จัดงาน

การป้องกันและควบคุม

หน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า
ผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและผู้เข้าฟังสัมมนาต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา

เจลแอลกอฮอลล์
ผู้จัดงานมีการให้บริการเจลแอลกอฮอล์ในพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด

การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
ผู้เข้าร่วมงานควรรักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร

สุขอนามัยของสถานที่จัดงาน

ความสะอาดของสถานที่จัดงาน
ทำความสะอาดทุกพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงห้องน้ำอย่างน้อยทุก 1 ชั่วโมง

การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
กำหนดระยะห่างโดยทำเครื่องหมายทุก 1 เมตร บริเวณ ศูนย์อาหาร พื้นที่พักผ่อน จุดลงทะเบียน ฯลฯ

หน้าจอแบบสัมผัส
หลีกเลี่ยงเทคโนโลยีหน้าจอแบบสัมผัสในที่สาธารณะเช่น คีออส หน้าจอแบบอินเทอร์แอคทีฟ และอื่นๆ

บัตรจอดรถ
ทำความสะอาดบัตรจอดรถก่อนและหลังการให้บริการ

ข้อควรทราบก่อนเข้าชมงาน:

  • ผู้เช้าชมงานควรมีอุปกรณ์สมาร์ทโฟน หรือ เครื่องมือสื่อสารพร้อมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
  • งานแสดงสินค้านี้ สำหรับผู้เข้าชมงานเพื่อการค้าและเจรจาธุรกิจเท่านั้น
  • เด็กและเยาวชน (ต่ำกว่า 16 ปี) และบุคคลทั่วไปไม่อนุญาตให้เข้าชมงาน
  • ท่านสามารถเข้าชมงานได้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยการลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า
  • ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ ผู้ที่สวมกางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะไม่สามารถเข้าชมงานได้
  • ห้องสำหรับเด็กและห้องเด็กเล็ก / ห้องสวดมนต์จะปิดให้บริการชั่วคราวในช่วงวันแสดงสินค้า
  • มีการจำกัดจำนวนคนในการลงทะเบียนหน้างาน เพื่อควบคุมความหนาแน่นตามหลักเกณฑ์การเว้นระยะห่างทางสังคม
  • ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าชมงานโดยไม่จำเป็นต้องให้เหตุผล

หมายเหตุ: เอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (ศบค) หรือข้อบังคับพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร